Kancelaria Dag M. Opolski

świadczy profesjonalne usługi prawne związane z działalnością gospodarczą. Pomagamy naszym Klientom sprostać wyzwaniom rynku, oferując wraz z doradztwem prawnym także wsparcie biznesowe czy transakcyjne. Łączymy wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii z wiedzą ekspertów z innych dziedzin, tak aby pomagać kompleksowo ze zrozumieniem zasad działalności prowadzonej przez naszych Klientów.

 

Kancelaria DMO prowadzi sprawy sądowe z powództw kredytobiorców przeciwko bankom o roszczenia z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza tzw. kredytów frankowych. Zespół wyspecjalizowanych w tej tematyce prawników na bieżąco monitoruje orzecznictwo, weryfikuje poglądy i opinie oraz analizuje strategię i działania procesowe banków.

Kancelaria DMO prowadzi sprawy obejmujące zarówno powództwa w zakresie stwierdzenia nieważności umów kredytowych ze względu na liczne wady prawne tych umów, jak również powództwa obejmujące wyeliminowanie z umów kredytowych postanowień umownych w postaci klauzul abuzywnych. W pierwszym przypadku umowa przestaje wiązać, a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w wysokości nominalnej, to jest kredytobiorca zwraca otrzymaną kwotę kredytu pomniejszoną o dotychczasowe spłaty. Natomiast w drugiej sytuacji umowa kredytu trwa dalej, ale bez powiązania wysokości salda zadłużenia oraz rat spłaty kredytu z kursem waluty obcej (potoczne "odfrankowienie").

Kancelaria DMO dokonuje w pierwszej kolejności szczegółowej analizy umowy kredytowej pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych, co stanowi podstawę do kierowania roszczeń względem banku. Następnie klient dokonuje wyboru roszczenia, a Kancelaria DMO przygotowuje reklamację do banku, jeżeli wcześniej nie była składana lub wezwanie do zwrotu nadpłaty i w dalszej kolejności pozew. Oferta Kancelarii DMO obejmuje pełną reprezentację przez sądami wszystkich instancji oraz profesjonalne doradztwo.

Kancelaria DMO oferuje audyt ochrony danych, opracowanie wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych, merytoryczne wsparcie w zakresie ochrony danych oraz opracowanie dokumentów wymaganych prawem ochrony danych osobowych, takich jak polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, polityka prywatności, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych czy umowy o powierzenie przetwarzania danych.

Więcej…

Strona 1 z 2

DMO

bottom3

Kancelaria Dag M. Opolski i Spółka sp.k. powstała jako kontynuacja istniejącej od stycznia 2005 r. Kancelarii Radcy Prawnego Dag Makary Opolski...

Zespół

bottom2

Zespół Kancelarii to godni zaufania prawnicy, zaangażowani i z pasją, wyspecjalizowani w swoich zadaniach, którzy zdobywali doświadczenia...

Doświadczenia

bottom1

Jesteśmy dumni z  powierzenia nam pełnej obsługi korporacyjnej i transakcyjnej kilkunastu spółek, w tym spółek giełdowych...